Tag Archives: giấy kraft

Hộp Đựng Nhang

in hộp đựng nhang

Theo phong tục tập quán của người dân Việt Nam, Hương (nhang) có vai trò quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng, trước xu hướng công nghiệp hóa của đất nước nhưng ngành sản xuất hương (nhang) vẫn không ngừng phát triển. Hương (nhang) là gì? Hương, còn được gọi là nhang được chế tạo […]